Stagii de practica

LTDL - SANSA PENTRU INTEGRARE

Erasmus+ - stagii de practica pentru elevi profil alimentatie publica

DESPRE PROIECT

Proiectul de mobilitate Erasmus+ KA102, stagii de practica pentru elevi a pornit in urma analizei unui set de nevoi institutionale pe care Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Piatra Neamt le-a identificat la invatamantul tehnologic, domeniul de pregatire turism si alimentatie, calificarea Tehnician în gastronomie. Acestea sunt legate de conditiile necorespunzatoare in care elevii realizeaza activitatile de practica de specialitate (lipsa conditiilor minimale in laboratorul alimentar, a instrumentarului de lucru, a materialelor consumabile de baza), dezinteresul si nr mic de agenti economici la care activitatile de practica curenta sa se desfasoare dupa standardele actuale si de rata mare a abandonului scolar in randurile elevilor inscrisi la acest profil.
Obiectivele proiectului sunt:
O1. Asigurarea accesului elevilor din clasele a IX-a si a X-a, liceu tehnologic, domeniul de pregatire turism si alimentatie, calificarea Tehnician în gastronomie la un stagiu de pregatire practica de 90 de ore oferit de un agent economic din Spania, in anul scolar 2018-2019.
O2. Imbunatatirea nivelului de competente, cunostinte si abilitati lingvistive, interculturale si tehnice de specialitate a celor 20 de beneficiari
O3 Reducerea ratei de abandon scolar la sfarsitul anului scolar 2018-2019 cu 15% fata de anul scolar 2017-2018.
Beneficiarii stagiilor de practica vor fi 20 de elevi din clasele a IX-a si a X-a, domeniul de pregatire turism si alimentatie, calificarea Tehnician în gastronomie. Acestia vor fi selectati printr-o procedura transparenta, cu accent pe competentele profesionale deja achizitionate, de catre o echipa de selectie coordonata de un profesor de specialitate dintr-o alta scoala similara. Cei 20 de elevii selectati vor urma un program de pregatire (lingvistica, culturala si de pedagogie a stagiului de practica) pentru mobilitate, li se vor incheia asigurari medicale si de calatorie pentru durata participarii la stagiu si vor fi insotiti de cate un profesor insotitor. Mobilitatile de practica se vor desfasura in doua fluxuri, a cate 10 participanti si un profesor insotitor, in perioada 01.04-19.04.2019 (Flux 1) si 06.05.-24.05.2019 (Flux 2). Organizatiile in care isi vor desfasura cele 90 de ore de practica sunt Maritoñi S.L care va primi 5 elevi/flux si Panhuetor, 5 elevi/flux, locatia de practica fiind in Granada, Spania. Organizatia EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS SL va asigura partea administrativa din timpul stagiilor (cazare, masa, activitati de pregatire culturala). Programul de lucru va fi de 6 ore pe zi, de luni pana vineri. Stagiile de practica vor fi evaluate si certificate la sfarsitul activitatilor de catre tutorii de practica, iar la intoarcere in tara stagiarilor VET le se va valida activitatea.  
Competentele si abilitatile achizitionate de stagiari vor cuprinde competente tehnicie de specialitate (verificarea calitatii produselor, respectarea operatiilor tehnologice de pregatire a preparatelor, respectarea normelor de igiena si de securitate si sanatate in munca, abilitati de analiza a preparatelor culinare si a bauturilor), lingvistice (engleza si spaniola) si interculturale.
Activitatile din cadrul proiectului vor fi coordonate de o echipa de implementare, formata din persoane care detin competente de management de proiect si au experienta in activitatile propuse. Activitatile de diseminare si valorizare din proiect vor urmari transferul competentelor dobandite de stagiari in timpul mobilitatilor catre persoane din scoala, comunitatea locala si cea a agentilor economici din zona.
Rezultatele produse de proiect vor fi masurate dupa o procedura de evaluare, folosindu-se instrumente si metode specifice si avandu-se in vedere calitatea si intensitatea schimbarii pe care desfasurarea proiectului Erasmus a produs-o stagiarilor si scolii noastre.
Derularea proiectului de stagii de practica in institutia noastra va mari sansele de colaborare in parteneriate internationale cu institutii similare, va produce schimbari la nivelul politicilor educationale institutionale ale scolii noastre si va mari aria si diversitatea competentelor profesorilor si elevilor din scoala noastra.  

LTDL - SANSA PENTRU INTEGRARE
2018-1-RO01-KA102-047743

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+
Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.
Mobirise

Contact

Liceul Tehnologic 
Dimitrie Leonida

Bulevardul Mărășești 13,
Piatra Neamț 610207
Neamț
0233 215 262

© Designed by Malgrande Solutions Solutii in educatie 
2018-2019