Erasmus+
LTDL - SI NOI PUTEM

Proiect de mobilități de formare pentru cadrele didactice

    Proiect de mobilități de formare pentru cadrele didactice

2019 - 2021

Prezentare proiect

01

Analiza nevoilor de formare

   Proiectul vine ca raspuns la o serie de nevoi si puncte slabe care necesita interventie urgenta, identificate in urma analizei interne in cadrul institutiei noastre, Liceul Tehnologic Dimitre Leonida din Piatra-Neamt.
   Scoala, care ofera servicii educationale unui numar de peste 800 de elevi (pre-primar, primar, gimnazial, profesional, liceal, FR, seral, a doua sansa), se confrunta cu probleme majore legate de violenta (peste 250 de cazuri) in randul elevilor de toate varstele, inclusiv la nivelul primar, copii cu situatie familiala precara care sunt victime ale agresiunilor in familie, eleve mame si eleve insarcinate, abandon scolar masiv (78 cazuri) datorita situatiilor defavorizate din care provin elevii, lipsa de interes a parintilor si mediul familial toxic (familii dezorganizate, alcoolism, background infractional pronuntat).
   Cadrele didactice sunt nevoite sa faca zilnic fata unui numar mare de situatii frustrante, pentru care nu au intotdeauna solutii sau mijloace prin care sa intervina, nemaiputandu-si concentra intreaga atentie catre activitatile de predare-invatare.
Obiectivele proiectului Erasmus+ ”LTDL - Si noi putem” sunt -
1. Asigurarea din anul scolar 2020-2021 a accesului grupurilor defavorizate de elevi din institutie la servicii de educatie si consiliere imbunatatite prin participarea profesorilor din scoala la programe de formare Erasmus+ cu tematici specializate.
2. Crearea unui mediu profesionalizat de interactiune a parintilor cu profesorii din scoala pana la finalizarea proiectului.
3. Scaderea cu 15% a cazurilor de violenta scolara Si cu min 7% a absenteismului scolar in anul scolar 2020-2021 prin implementarea unui set de masuri de interventie specifice cursurilor de formare parcurse.

02

Masuri propuse prin Erasmus+

   Pentru atingerea obiectivelor ne-am orientat spre 4 cursuri de formare, pentru 12 cadre didactice, astfel:
1 Reducerea abandonului scolar, Coaching in educational contexts to reduce early school leaving, furnizat de Cervantes training, Alcala de Henares, Spania, 3 participanti, 09-15.05.2020.
2 Consiliere parinti, Parents & Teachers: building bridges, organizat de IDevelop, Sevilia, Spania, 3 participanti, 11-15.05.2020
3 Diminuarea violentei scolare, Prevention of Violence and Child Abuse, Oloklirosi Single Member Private Company, Heraklion, Grecia, 3 part, 18-24.05.2020
4 Educatie incluziva, Towards the inclusive classroom: best practice, Areadne Lifelong Learning Centre, Kalamata, Grecia, 3 part, 05.-11.07.2020
   Cei 12 participanti vor fi selectati printr-un concurs, si vor beneficia, inainte de participarea la mobilitate, de activitati de formare lingvistica, pedagogia stagiului, culturala, de specialitate, organizate de catre scoala. La intoarcerea din mobilitate, aceste cadre didactice se vor implica in activitati specifice de prevenire si combatere a violentei, abandonului, consilierea elevilor si parintilor.  Proiectul va avea un impact major asupra scolii, printre cele mai importante rezultate asteptate numarandu-se: reducerea numarului de situatii de violenta in scoala, imbunatatirea atmosferei de lucru, micsorarea nr de absente si abandon scolar, imbunatatirea rezultatelor scolare.
   Atat scoala, cat si participantii vor fi implicati in activitati de diseminare a proiectului. Implementarea proiectului va fi asigurata de o echipa formata din cadre didactice, ce se va ocupa de managementul documentelor, activitati de pregatire, de monitorizare si evaluare, activitati de diseminare si sustenabilitate.

Prezentarea proiectului de mobilități PENTRU PROFESORI

LTDL - ȘI NOI PUTEM

VEZI VIDEO

CURSURI DE FORMARE PROPUSE

Flux 1

Coaching in educational contexts to reduce school leaving
Cervantes training
 • 3 participanti
 • Alcala de Henares, Spania
 • Reducerea abandonului scolar

Flux 2

Parents & Teachers: building bridges

IDevelop
 • 3 participanti
 •          Sevilia, Spania                  
 •          Consiliere parinti                        

Flux 3

Prevention of Violence / Child Abuse
Center for Lifelong Learning «Οloklirosi»
 • 3 participanti
 •       Heraklion, Grecia             
 • Diminuarea violentei scolare

Flux 4

Towards the inclusive classroom.
Areadne Lifelong Learning
Centre
 • 3 participanti
 •      Kalamata, Grecia             
 •     Educatie incluziva        
Mobirise

Etapele de desfasurare ale proiectului Erasmus+

Principalele etape planificate in cadrul proiectului de mobilitati de invatare pentru cadrele didactice din Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Piatra-Neamt sunt

01.

Informare si selectie

In aceasta etapa se vor organiza activitati de informare adresate cadrelor didactice din scoala si procedura de selectie a beneficiarilor mobilitatilor de invatare.

02.

Pregatire

In aceasta faza, beneficiarii selectati vor parcurge activitati de pregatire (lingvistica, culturala si de pedagogie a stagiului de formare) pentru mobilitatea de invatare.

03.

Mobilitate

In aceasta etapa se vor desfasura activitatile de invatare prevazute in mobilitati. 

04.

Exploatare rezultate

Dupa intoarcerea din mobilitatile de invatare, beneficiarii vor desfasura activitati specifice de implementare si diseminare.

Ce este Erasmus+?

Prezentarea programului ERASMUS+

LTDL - SI NOI PUTEM
2019-1-RO01-KA101-062736

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+
Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

Mobirise

Contactati echipa de implementare

© Designed by Malgrande Solutions Solutii în educație
2019